"Laten we van Bleiswijk een nog mooier dorp maken"

Kies op 21 maart voor Leon Erwich (Leefbaar 3B, lijst 1 plaats 7)

Bus 173 Bleiswijk verplichte lijn

De adviescommissie is het er over eens geworden dat buslijn 173 van regionaal belang is vanwege:

  • de sterke relatie met het nieuwe openbaar vervoer knooppunt Bleizo. Er wordt niet voor niets door de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer en de Metropool regio een forse financiële investering gedaan om station Bleizo te realiseren. Het is dan ook van belang dat zoveel mogelijk reizigers met de verschillende vormen van openbaar vervoer naar station Bleizo kunnen gaan;
  • het feit dat Bleiswijk met 12.000 inwoners en een deel van Bergschenhoek te allen tijde een goede een busverbinding moeten hebben;
  • het feit dat goede, volwaardige verbindingen van het nieuwe openbaarvervoer knooppunt station Bleizo met Zoetermeer, Bleiswijk en Bergschenhoek noodzakelijk zijn. Station Bleizo gaat in december 2018 open.

Kortom, goede en voldoende redenen voor de Adviescommissie Vervoersautoriteit dat de buslijn 173 -Metrostation Rodenrijs – Bleiswijk – Station Bleizo – Zoetermeer een verplichte lijn moet worden.

Het is nu aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, waarin de 23 wethouders Verkeer en Vervoer van de MRDH-gemeenten zitting hebben, om de buslijn in het Programma van Eisen voor de nieuwe busconcessie op te nemen als een verplichte lijn. Je zou zeggen, om zo’n unaniem advies kan de bestuurscommissie niet heen en natuurlijk ligt bij de bestuurscommissie ook de zienswijze van de gemeenteraad van Lansingerland, waarin eveneens wordt aangedrongen op een verplichte buslijn 173- Metrostation Rodenrijs – Bleiswijk – Station Bleizo – Zoetermeer.

Read More

Opzegging huur Pedaalridders

Het college wordt verzocht, naar aanleiding van het opzeggen van de huur van de gemeentelijke locatie Jan v.d. Heijdenstraat 6-8 te Bleiswijk per 1 april 2017, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Waarom is de huur voor wielervereniging De Pedaalridders per 1 april 2017 opgezegd?
2. Sinds wanneer weet het college dat de huur van de gemeentelijke locatie opgezegd moet worden en wanneer is het aan De Pedaalridders gemeld?
3. Indien de locatie verkocht is, wanneer is de overdracht bij de notaris?
4. Indien de locatie niet verkocht is, waarom is dan de huur opgezegd?
5. Wat is de kans dat, net als bij het door het college afgedwongen verlaten van de locatie oude brandweerkazerne Berkel, ook deze locatie in Bleiswijk weer jaren leeg staat?
6. Indien het onvermijdelijk is dat de huur per 1 april wordt opgezegd, op welke wijze gaat het college wielervereniging De Pedaalridders bijstaan in de grote problemen waarin deze Lansingerlandse sportvereniging terecht komt door het verliezen van hun accommodatie in Bleiswijk?

Read More

Bleiswijk – Buslijn 173 verdient een volwaardige en dus verplichte status

Leefbaar 3B heeft zich al eerder ingezet om de busverbindingen met Bleiswijk te verbeteren. Het programma van eisen is een uitstekende gelegenheid om een stap te zetten in de verbetering van bus naar Bleiswijk.

Leefbaar 3B heeft een amendement (wijzigingsvoorstel) geschreven dat in de brief naar de Metropoolregio wordt opgenomen. Het amendement is raadsbreed aangenomen. In de brief staat nu deze passage: “Wij gaan er zonder meer van uit dat u de busverbinding Metrostation Rodenrijs – Bleiswijk (12.000 inwoners) – Zoetermeer opneemt als een volwaardige en dus verplichte lijn.”

Read More

Weer klein hondje dood gebeten door grote vechthond

Het is alweer ruim vijf weken geleden, op 15 december liep een inwoner van Bergschenhoek zoals elke ochtend rond 09.00 uur, met haar aangelijnde dwergteckel rustig van het eiland in de waterpartij langs de Rubenslaan via de brug naar het Landmeterplein in Bergschenhoek. Die dag werd haar kleine hondje woest aangevallen en doodgebeten door een grote zwaar gebouwde 1,5 jaar oude Rottweiler. Het oudere echtpaar en hun kleinkinderen zijn hierdoor nog steeds heel erg verdrietig.

Ondanks het aanscherpen van maatregelen vanuit de gemeente is en blijft het gedrag van een hond afhankelijk van het gedrag van zijn baas. Pas onlangs ontving Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich via de post dit droevige verhaal van de mevrouw uit Bergschenhoek. De gemeente Lansingerland heeft voldoende handhavingsinstrumenten om in dit soort gevallen adequaat en doeltreffend op te treden. Het bijtincident is ook direct gemeld bij de wijkagent en er is aangifte gedaan.

Read More

Grafkosten in Lansingerland erg hoog

Lansingerland staat in de top tien van duurste gemeenten waar het gaat om te betalen grafkosten. Leon Erwich heeft via de fractie van Leefbaar 3B dit aangekaart en hier vragen over gesteld. Ook is Bleiswijk het hoogst in de onderhoudskosten. Bij de eerstvolgende commissie AB heeft Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan hierover vragen gesteld aan de wethouder; Waarom verschillen de grafkosten in Lansingerland zoveel met de omliggende gemeenten Rotterdam, Zoetermeer en Pijnacker Nootdorp, die aanmerkelijk goedkoper zijn. Van der Laan heeft bij de wethouder er op aangedrongen dat hij alsnog een beantwoording tegemoet wil zien inzake de kostenvergelijk met de buurgemeenten.

Ook moeten de grafkosten voor de drie dorpskernen gelijk worden getrokken. Leefbaar 3B vindt dat Lansingerland van het lijstje af moet van de tien duurste gemeenten in Nederland als het gaat om grafkosten.

Read More

Bus lijn 173 opnemen als verplichte lijn

De Vervoersautoriteit van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) is met het Programma van Eisen bezig van de busconcessies binnen de Metropoolregio. De gemeenteraad kan in een zogenaamde zienswijze aangeven wat belangrijk wordt gevonden en waar volgens de gemeenteraad rekening mee moet worden gehouden.

Twee wijzigingsvoorstellen in de zienswijze van Lansingerland die Leefbaar 3B heeft ingebracht zijn door de raadscommissie overgenomen. Het betreft een betere busverbinding van Bleiswijk en de klantvriendelijkheid van de busmaatschappij.

Bus Bleiswijk

In de tekst van de zienswijze is deze aanvulling van Leefbaar 3B opgenomen:

Read More

Cultuur snuiven van Gouda tot Zeeland

Samen met de historische verenigingen, de directie van de bibliotheek Oostland, wethouder Ankie van Tatenhoven, de betrokken beleidsmedewerkers zijn raadsleden van Lansingerland op een oriënterend werkbezoek geweest om het lokale Lansingerlandse cultuurbeleid vorm te geven. Voor Leefbaar 3B waren Marjolein Gielis, Henk Meester en Leon Erwich van de partij om een aantal eigentijdse culturele locaties te bezichtigen.

Voor het eerste bezoek ging het richting Gouda, waar een bezoek is gebracht aan de Chocoladefabriek, waarin sinds 2014 de Stadsbibliotheek Gouda, samen met haar partners het Streekarchief Midden-Holland, de Drukkerswerkplaats Gouda en Kruim – Eten & Drinken, een onderkomen heeft gecreëerd. Dit geeft een nieuwe betekenis aan het begrip bibliotheek. Je kunt er terecht om te kijken, te lezen, te delen en door de geurige koffie te proeven.

Door dit samengaan zijn de gezamenlijke bezoekers aantallen gestegen. Waar vroeger in de bibliotheek de stilte en serene rust alleen werd verstoord door het omslaan van een bladzij, is hier een inspirerende en dynamische omgeving ontwikkeld waar altijd iets te doen en te ontdekken is. Een plek waar je op zoek kunt gaan naar de historische informatie over je gemeente. In De Drukkerswerkplaats kun je terecht voor het zetten en drukken van mooie grafische producties.

Read More