"Laten we van Bleiswijk een nog mooier dorp maken"

Kies op 21 maart voor Leon Erwich (Leefbaar 3B, lijst 1 plaats 7)

Jeugdoverlast Waterspeelplaats teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau

growupHet lijkt er op dat de overlast op en rondom de Waterspeelplaats in Bleiswijk een aanvaardbaar niveau heeft bereikt. Leefbaar 3B raadslid Jan vd Laan zet zich, evenals leon Erwich, al geruime tijd in voor het terugdringen van jeugdoverlast en treitergedrag jegens bewoners van de Gruttostraat. Na een gesprek met Ton Gonsalves (de wijkagent expert) en Simon Fortuyn blijkt dat de Politie en gemeente elkaar op een haar na genaderd zijn en klaar zijn voor een structurele aanpak van de overlast op de Waterspeelplaats en de Gruttostraat in Bleiswijk. De wijkagent verdiepte zich zodanig in de jeugdgroep dat de notoire overlastgevers konden worden benaderd en er goede gesprekken hebben plaatsgevonden met jongeren en hun ouders.

Read More

Alle kinderen moeten de kans krijgen om te sporten en te dansen…

Naar aanleiding van de achterblijvende aanmeldingen bij het Jeugdcultuurfonds is raadslid Leon Erwich bij Sportservice Zuid-Holland op bezoek gegaan.

Gezinnen met weinig geld zijn toegespitst op de korte termijn en de onmiddellijke levensbehoeften. Uitgaven voor buitenschoolse activiteiten kunnen hierdoor in mindere mate meespelen in het bestedingspatroon. Wordt er misschien nog te weinig belang gezien in culturele of kunstzinnige activiteiten of gaat de belangstelling meer uit naar sport.

Wist u dat het concentratievermogen verhoogd kan worden door deel te nemen aan culturele en kunstzinnige activiteiten? Door muziek te maken stimuleer je ook de creativiteit, het leert niet alleen problemen op te lossen maar het traint ook je geheugen. Het stimuleer de motoriek, het leervermogen en de emotionele intelligentie van een kind. Ook helpen deze activiteiten om negatieve ervaringen te verwerken en draagt het bij aan psychische stabiliteit.

Read More

Foodtruckfestival in LANSINGERLAND Annie M.G. Schmidt Park

Foodtruckfestivals zijn festivals waar gezelligheid en gezin centraal staan. Zitgelegenheid, middels steigerhouten meubels, hooibalen en een podium waar artiesten relaxte akoestische live muziek laten horen, een leuke ervaring en de moeite waard om te bezoeken.

26 t/m 28 augustus 2016 – LANSINGERLAND Annie M.G. Schmidt Park VRIJDAG 26 augustus: 15.00 – 23.00 UUR
ZATERDAG 27 augustus: 12.00 – 23.00 UUR
ZONDAG 28 augustus: 13.00 – 21.00 UUR
#LangLeveLansingerland

Read More

Praten over warmtesafari’s en een aardgasloze toekomst

Onlangs was ik bij een voorlichtingsavond Lansingerland energieneutraal in 2020. Landelijk is er de doelstelling 2050.

Ook is er de ambitie om in 2050 gasloos te leven. Wat ik mij afvraag als raadslid van Leefbaar 3B is het zinvol te onderzoeken, hoe de restwarmte uit de tuinbouwkassen kan worden ingezet om woningen te verwarmen.? De tuinbouw is hard op weg om in 2020 emissieloos te telen, en daar kunnen de inwoners van meeprofiteren.

Bergschenhoek – ‘Hoe comfortabel en energiezuinig is jouw woning?’ Dat was de vraag bij een bijeenkomst over duurzaam wonen in Bergschenhoek. De gemeente heeft gekozen voor een wijkgerichte aanpak om duurzaamheid steviger op de agenda te zetten, en de Oranjewijk Bergschenhoek mocht als eerste komen meepraten.

Veel mensen namen afgelopen jaren al zonnepanelen. Nu de rijkssubsidie gestopt is zal die vraag minder worden, licht Gerard Ruiten van de gemeente toe. “Er wordt wel steeds energiezuiniger gebouwd. In 2020 willen we in Lansingerland energieneutraal zijn, Bergschenhoek wil daarbij natuurlijk niet achterblijven. Landelijk is de doelstelling 2050.”

Read More

Komt er meer ruimte voor nieuwe onderwijsconcepten?

In het gemeentehuis van Lansingerland heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het “Ouderplatform Onderwijs.”

De eerste “nieuwe” generatie kinderen, die anders werken, spelen, denken en leren dan hun ouders, werden aan de aanwezigen bij de bijeenkomst middels een video voorgesteld. Het “anders werken” gaat uiteraard volgens de huidige uit 1917 daterende onderwijswet. Na bijna 100 jaar is de vraag op z’n plaats of deze wet nog van deze tijd is.

De groep bij deze 1e bijeenkomst was zeer gemêleerd. Naast ouders waren die avond ook leerkrachten, kindercoaches, een beleidsmaker en voor Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich aanwezig. Centraal stond het belang van diversiteit van scholen, mede omdat er een nieuwe wet in de maak is met als titel
“Meer ruimte voor nieuwe scholen.”

Er werden goede contacten gelegd met de ‎aanwezige coördinerend beleidsmedewerker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is de mogelijkheid besproken om samen met de beleidsmakers onderwijs van Lansingerland een pilot te bespreken en te ontwikkelen. Er wordt gestreefd, binnen de wettelijk kaders, naar een bredere schoolkeuze in Lansingerland.

De avond werd met een gezamenlijke dialoog afgesloten.

Komt er meer ruimte voor nieuwe onderwijsconcepten?

Read More

Gevaarlijk achteruitrijden vrachtwagens

01490f3d91c622bfaec8bfaf33338f40f334fb1147Ruim een jaar geleden stelden de Leefbaar 3B raadsleden Jan v.d. Laan en Leon Erwich vast dat vrachtwagens, die supermarkten bevoorraden in de dorpskernen, voor gevaarlijke situaties zorgen. Na een brief aan de landelijke directie van Jumbo, leek de supermarktketen een gewillig oor te hebben voor aanpassing van de veiligheidsregels met betrekking tot het achteruit rijden van vrachtwagencombinaties.
De Wilgenlaan kreeg een facelift en werd het kruisingsvlak van Wilgenlaan en de Esdoornlaan zodanig aangepast, dat vrachtwagencombinaties niet meer vanaf de Oostersingel achteruit de Wilgenlaan op hoefden te rijden. Helaas bleek vorige week dat een vrouw op de Esdoornlaan bijna onder de voorwielen van een achteruitrijdende vrachtwagen terecht kwam. De vrouw wist op tijd van haar fiets te komen, voordat deze fiets onder het rechter voorwiel terecht kwam.

Met eigen ogen nam Jan vd Laan waar dat bevoorradende vrachtwagens achterwaarts vanaf de Oostersingel de Wilgenlaan oprijden, terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat de trucks voorwaarts de Wilgenlaan inrijden en dan halverwege achterwaarts terugsteken. Maar nee, dat doen de chauffeurs niet, stelt Van der Laan vast. Die blokkeren gewoon de Oostersingel, rijden achteruit de Wilgenlaan op, gaan over het fietspad heen en dwingen het overige verkeer om dan maar achteruit te rijden of te wachten. Voor de betreffende fietser leverde dit een levensgevaarlijke ervaring op.

img_9156 dodehoek_Supermarkt img_9198

Op dat soort rijgedrag is geen weg in te richten. Voor fietsers en voetgangers is het achteruit rijden van vrachtwagencombinaties levensgevaarlijk. Het zijn overigens alleen de bevoorradingstrucks. De vrachtwagens van Van den IJssel zorgen nooit voor overlast.

Jan vd Laan en Leon Erwich hebben vorig jaar van de Jumbo-directie de belofte gekregen dat de vrachtwagens kort voor aankomst even zouden bellen met het filiaal, zodat er een medewerker naar buiten kan komen om de achteruitrijdende chauffeur te begeleiden en naderend verkeer, waaronder fietsers, te attenderen. Daar is dus niets van terecht gekomen, betreurt Erwich.

Jan vd Laan gaat nu met Leon Erwich via het college proberen om de supermarkten op andere gedachten te brengen. Het zal al heel wat helpen als bevoorraders met kleinere voertuigen komen en binnen vaste tijden. Iedereen snapt best dat veel levensmiddelen vers aangeleverd moeten worden en dat supermarkten langer open zijn. Dat het duurder is om vaker te moeten rijden, begrijpt ook iedereen en dat daarom voor megatrucks wordt gekozen ook. Maar dat is eerlijk gezegd een probleem dat de supermarkt zelf moet oplossen. Dit soort onveilige situaties in de dorpen, dat kan echt niet langer.

Read More

“Voorleeshulp” op website en in nieuwsbrief gemeente Lansingerland

Lezenenschrijven_LeonErwich_Leefbaar3bLeefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich heeft nu wel de toezegging van het college gekregen dat een “voorleeshulp” op de site en de digitale nieuwsbrief van de gemeente Lansingerland wordt geïnstalleerd. Na eerst op schriftelijke vragen in februari van het college nog nul op het rekest te hebben gekregen, was het college afgelopen donderdagavond tijdens de commissievergadering wel bereid de benodigde € 1.529 per jaar hiervoor vrij te maken.

Leefbaar 3B is van mening dat deze “voorleeshulp” voor onze inwoners een bijzonder welkome aanvulling is.

Onze gemeente streeft immers naar zichtbaarheid, transparantie en betrokkenheid van alle inwoners. Laaggeletterdheid is, zoals blijkt uit diverse landelijke onderzoeken, een maatschappelijk probleem. Er heerst vaak nog een taboe op en het gaat om kwetsbare doelgroepen, die niet altijd makkelijk te bereiken zijn. De impact van laaggeletterdheid is groter dan alleen op taalvaardigheden. Laaggeletterdheid heeft ook gevolgen voor de positie op de arbeidsmarkt, de maatschappelijke participatie en de gezondheid.

Read More