Behoud van het karakter van de drie kernen

Bleiswijk met het buurtschap De Kruisweg is een klein, gezellig dorp. Iedereen kent elkaar, groet elkaar, steunt elkaar. Ook de andere kernen hebben hun eigen karakteristieke karakter. Dat mag niet verloren gaan.

bleiswijk koninginnedagVeel nu nog open ruimtes worden in de planvorming (de structuurvisie tot 2025) op termijn volgebouwd. Daar moet zeer terughoudend mee worden omgaan. De schaarse open ruimtes die een werkelijke bijdrage geven aan een landelijke uitstraling dienen behouden te blijven. Tot deze aandachtsgebieden behoren onze linten met de karakteristieke lintbebouwing.

  • Leefbaar 3B staat voor het behoud en de leefbaarheid van het aan de rand van de Rottezoom gelegen buurtschap  De Kruisweg.
  • het bebouwen van de linten in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk  moet zorgvuldig worden omgegaan!
  • Niet nog meer hoogbouw in Bleiswijk!