New Post

Leefbaar 3B zet de starterslening voor jongeren weer op de kaart

Posted by on maandag, juli 15, 2019 in Recent Posts | 0 comments

Ook de motie van Leefbaar 3B over de starterslening kon op de voltallige steun van de gemeenteraad rekenen doordat alle partijen al bij aanvang aangaven de motie mede te ondertekenen.

Onderzocht zal worden op welke wijze en tegen welke kosten onze jongeren weer een beroep kunnen doen op een starterslening. De fractie van Leefbaar 3B gaf aan dat dit een mooi en krachtig instrument is om onze eigen jongeren te helpen bij het kopen van een woning in het dorp waar zij zijn opgegroeid en zich hebben gehecht.

motie

wat is een starterslening

Jongerencentrum Pecto’s wordt multifunctioneel buurtgebouw in Bleiswijk

Posted by on zondag, juli 14, 2019 in Recent Posts | 0 comments

Het heeft lang geduurd voor Stichting Pecto’s en Jeugd Jongerenwerk een modus hebben gevonden om samen het pand van de Pecto’s invulling te gaan geven. Gelukkig zijn de inspanningen en de gesprekken niet voor niets geweest en is de kogel door de kerk, we kunnen blij zijn dat het pand behouden blijft, zodat de stichting Pecto’s haar activiteiten kan voortzetten in het pand dat mede door hun inzet gebouwd is.

Zowel het jongerenwerk als Stichting Pecto’s hebben wensen kenbaar gemaakt. Bij de bouw van het pand is extra geluidsisolatie aangebracht, zodat de maandelijkse disco-activiteiten geen overlast veroorzaken. Het aanbrengen van ramen zou wel eens ten koste kunnen gaan van het geluidwerend effect.

In de commissievergadering van 4 juli 2019 werd de brief besproken waarin de hoopvolle samenwerking tussen zowel de Stichting Pecto’s als Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland is aangekondigd. Ook is een indicatie gegeven van de verbouwingskosten, die nodig zijn om het gebouw multifunctioneel en duurzaam te maken.

Na de zomer komt het college van B&W met een meer gespecificeerd kostenplaatje. Daarnaast komt wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) dan met een onderbouwd verhaal over de beoogd maatschappelijke effecten door het gebouw voor de jeugd open te houden.

Bewoners bepalen bijzondere plekken van Expo Lansingerland

Posted by on zondag, juli 14, 2019 in Recent Posts | 0 comments

Leefbaar 3B is blij met de brede visie van het stuk Expo Lansingerland. Van een concreet plan is nog geen sprake. Het is een visie voor kunst en erfgoed in de openbare ruimte. De inwoners van Lansingerland kunnen zelf ideeën aangeven voor kunstuitingen in de openbare ruimte. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich vindt dat dit veel voordelen heeft, want nu kunnen de inwoners er zelf invulling aan geven. (Omdenken)

Verhalen van vroeger of van kort geleden zitten in de hoofden van veel inwoners van Lansingerland en die mogen, nee die moeten eigenlijk, verteld worden en kunnen aanleiding zijn dat om een kunstwerk een specifieke plek in de openbare ruimte te plaatsen. Een bestaand voorbeeld is het kunstwerk de Visch in het winkelcentrum van Berkel, waar vroeger de vissen zwommen in het Oostmeer.

In de hal van het gemeentehuis ligt tot en met 18 juli een grote kaart van Lansingerland met een oppervlakte van 16 m2. Bij deze Lansingerland-kaart kunnen inwoners hun verhaal vertellen, droom plekken aanwijzen en tips delen.

Aan de hand van een vragenlijst gaan de makers met de inwoners in gesprek en halen op deze manier het culturele gedachtegoed op. Met deze opbrengsten krijgt het verhaal van Lansingerland verder invulling en kan een verdere inkleuring worden gegeven aan EXPO Lansingerland. De kunstenaars van EXPO Lansingerland, Erik van Broekhuizen en Ruud Reutelingsperger zijn op de volgende drie momenten aanwezig dan kunnen de inwoners, en zeker jongeren van alle leeftijden uit Lansingerland, in gesprek met hen gaan.

⇒ Donderdag 11 juli tussen 14:00 en 20:00 uur
⇒ Woensdag 17 juli tussen 12:00 en 18:00 uur
⇒ Donderdag 18 juli tussen 14:00 en 20:00 uur
Ook buiten die tijden kunt u in de hal van het gemeentehuis een ideeënformulier indienen.

Misschien kan tegelijkertijd ook het initiatief voor het “Kunst en Cultuureiland De Watergang” op bedrijvenpark Prisma een mooi plek krijgen in de kunst- en cultuurontwikkeling in Lansingerland. Het “Kunst en Cultuureiland De Watergang” zou mogelijk goed passen in de EXPO Lansingerland. Het zou een plek kunnen worden waar meerdere scheppende kunstenaars in een inspirerende omgeving hun werk kunnen doen. Liefst op de vingers gekeken door iedereen die dat graag wil. Want het is juist de bedoeling van de initiatiefnemers dat hun kunst, maar ook het maakproces, zichtbaar is. Het samenbrengen van de scheppende kunst en het publiek.

Een ander idee van Leefbaar 3B is om met omliggende gemeenten een mogelijkheid te onderzoeken, een kunstuitleen speciaal voor de buitenruimte te starten. Daarnaast zijn er zeker ook nog depo’s te vinden vol met kunstvoorwerpen uit de BKR regeling, waaruit gekozen kan worden. Een fiets- en wandelroute sluit naadloos aan bij de wens van een kunstroute die langs de Cultuurhuizen, Oorsprong de Rotte, het Cultuureiland, het Tolhek, de Proeftuin etc. lopen.  Hier ligt nog een kans.

Na de zomer zijn de ideeën, die de inwoners deze maand kunnen inbrengen, verwerkt en is er een definitieve versie van EXPO Lansingerland. Door de beide kunstenaars wordt dan tijdens een openbare beeldvormende avond aan de gemeenteraad een toelichting gegeven. Vervolgens wordt in het eerste kwartaal van 2020 een uitvoeringsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Het toekomstige “museum Lansingerland” komt met dit plan op losse schroeven, maar dit is weer iets anders dan het Museum Bleiswijk van de Oudheidkundige Vereniging, dit museum komt terug in de nieuwbouw van de Snip in Bleiswijk.

Tip van Leefbaar 3B:
Ga tot 18 juli naar het gemeentehuis en geeft je ideeën aan over kunst en cultuur in de openbare ruimte. (Op 11, 17 of 18 juli kunt u in gesprek gaan met de kunstenaars van Expo Lansingerland,  Erik van Broekhuizen en Ruud Reutelingsperger)

Vul de vragenlijst in en geef aan:
1) Waar ben je het meest trots op in Lansingerland, 2) Wat is je lievelingsplek 3) Wat is uw droom, waar zou u meer aandacht voor willen vragen.?

Cultuureiland “De Watergang”

Posted by on zondag, juni 24, 2018 in Recent Posts | 0 comments

Deze locatie heeft alles in zich om uit te groeien tot een plek waar rust en inspiratie elkaar zullen versterken, een creatief centrum. Vandaag de dag, waarin identiteit en kwaliteit belangrijke factoren zijn, willen wij een plek bieden waar men zich kan ontwikkelen en bekwamen in alle vormen van beeldende kunst.

De locatie is zeer gunstig gesitueerd.
Goed bereikbaar met auto, fiets en openbaar vervoer. Daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. We willen dit nog groene stukje Prisma park behouden en laten floreren in de vorm van een cultuureiland. Groen heeft een bewezen positief effect op de leefomgeving.Niet alleen voor mensen maar ook voor bijen, vlinders en vogels komen op groen af. Behalve dat groen zuurstof oplevert, nodigt een groene buurt ook uit om te bewegen. Wat is er lekkerder dan een stukje wandelen, fietsen of hardlopen in het groen? Groen in een bedrijvenpark is goed voor iedereen.

De bewoners van buurtschap de Kruisweg alsmede de werknemers van het bedrijvenpark zullen hiervan profiteren. Daarbij kan het een bijdrage leveren aan het groene fietsnetwerk omgeving Kruisweg Lansingerland en Burgemeester van Tuyllpark Zoetermeer, alsmede aan de route van de plezierrivier de Rotte. Het eiland heeft al bewezen een broedplaats te zijn voor kunst en cultuur. Door verdere ontwikkeling zal dit alleen maar versterkt worden en meer creativiteit en gastvrijheid ademen.
Dit alles door het realiseren van een:
 Ateliers/werkplaatsen;
 Galerie;
 Beeldentuin;
 Theetuin.
Er komt ruimte voor vergaderingen, workshops, lezingen, kleine podiumkunsten, acoustic muziek voorstellingen en speciale edities voor bijvoorbeeld RTV Lansingerland. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht van een recreatieve aansluitend aan de Plezierrivier de Rotte.

 

Festivals en evenementen verbinden mensen

Posted by on maandag, februari 19, 2018 in Recent Posts | 1 comment

Leefbaar 3B begrijpt dat je de naam Lansingerland meer en meer wilt promoten. Natuurlijk kunnen festiviteiten en evenementen daarbij helpen. De mensen die dat allemaal organiseren kan gevraagd worden in hun promotie niet alleen Berkel maar ook Lansingerland te benoemen. Dus Lansingerland-Berkel, zoals dat ook gebeurt in Rotterdam-Hillegersberg.

Omdat het goed bereikbaar is wordt het Annie M. G. Schmidtpark gezien als de belangrijkste evenementenlocatie van Lansingerland (*Lansingerland-Bergschenhoek). De ondergrond van dit terrein moet nog wel verstevigd worden, zodat ook evenementen met zwaar materieel, zoals een kermis, gebruik kunnen maken van het evenemententerrein. De subsidiebijdrage van €70.000 per jaar voor de komende twee jaar voor de Lansingerlandse evenementen vindt Leefbaar 3B onvoldoende onderbouwd. (meer…)

Kunstenaars horen niet op Straat maar op een Cultuur-Eiland

Posted by on vrijdag, februari 2, 2018 in Recent Posts | 0 comments

Ik vind het tijd worden voor een eigentijdse culturele identiteit, we moeten naar onze eigen culturele invulling voor Lansingerland❣️ Niet denken in onmogelijkheden maar in kansen?

Kunstenaars horen niet op Straat maar op een Cultuur-Eiland ?

Bleiswijk – Aan de rand van Bleiswijk, aangeschurkt tegen Zoetermeer, ligt, verscholen tussen het groen, het atelier van StanHill. Al zo’n acht jaar voert Stanley Hillebrandt hier als vastgoedbeschermer het beheer. De Watergang is inmiddels verworden tot een creatieve pleisterplaats voor kunstliefhebbers, waar Sinterklaas zijn werkkamer heeft, meerdere videopresentaties zijn gefilmd, fotoshoots en workshops worden georganiseerd, en collega-kunstenaars jarenlang ‘gastexposanten’ zijn geweest. Onder Hills handen ontstaan hier niet alleen bijzondere schilderijen en sculpturen, ook bedenkt en maakt hij hier iedere maand ‘Kunstwerk’ voor RTV Lansingerland, een programma over de zoektocht naar de ziel en zaligheid van onze creatieve Lansingerlandgenoten. Kortom, een cultuurfabriek. (meer…)

Toekomst en mogelijke verkoop De Snip in Bleiswijk

Posted by on zaterdag, september 30, 2017 in Recent Posts | 0 comments

De levendigheid en de “afspraak” met de inwoners van Bleiswijk om te stoppen met de verdere afbouw van de voorzieningen in Bleiswijk is een van de speerpunten van Leefbaar 3B.

De meerderheid van de gemeenteraad was, tegen de wens van Leefbaar 3B, bereid om de bibliotheek te verhuizen. Gelukkig koppelde de raad hier wel aan vast, dat de levendigheid van de Dorpsstraat gegarandeerd moet zijn. Maar wat betekend dat nu precies?

De ideeënschets van het college om er een dagopvang voor demente mensen? werkplekken voor ZZP-ers en een Lansingerland streekmuseum van te maken, werd niet positief ontvangen.

Te vaag, te gehaast en onduidelijk qua realistische haalbaarheid. Er is niet gekozen voor een voortijdige verhuizing van de bibliotheek, omdat dit leidt tot een ongewenste leegstand bij de entree van het winkelcentrum van Bleiswijk. Ook zal de aantrekkelijkheid afnemen om het Oudheidkundig Museum, Humanitas en het gemeentelijke Servicepunt te bezoeken.

In de commissie samenleving van 5 oktober worden de scenario’s voor de toekomst van de Snip besproken.
Is het een realistisch plan? voor een bruisende en levendige bestemming voor De Snip aan de Dorpsstraat.

lees hieronder, en geef uw mening

I17.31924 Rapport Toekomst voor de Snip

Is dit de prijs die zij moeten betalen…

Posted by on zondag, juli 2, 2017 in Recent Posts | 0 comments

In plaats van gezellig met elkaar een middag genieten in de Smitshoek, zijn de ouderen clubjes onder gebracht in verschillende locaties in de gemeente en staat de Smitshoek leeg.
We hebben wel een mooi nieuw gebouw, De Standaard, maar daar passen ze niet allemaal in.

De bridgers, klaverjassers, de breiclub en de biljarters zijn verdeeld over Lansingerland in locaties ondergebracht, wat zeker niet bijdraagt aan de sociale samenhang van een gemeente.
Inspreker Hans Dirkzwager (voormalig Leefbaar 3B raadslid) vroeg alleen een tijdelijke financiële ondersteuning om als doorstarters ruimte te krijgen om alles organisatorisch en financieel op de rit te krijgen. Tot grote teleurstelling was de meerderheid van de raad niet bereid een helpende hand te bieden.
Met dank aan de PvdA voor haar initiatief. Helaas stond Leefbaar 3B met PvdA en Groen Links voor een gesloten deur. Alleen PvdA – Groen Links en Leefbaar 3B  zeiden JA en stemden VOOR.
Tot grote teleurstelling was de meerderheid van de raad niet bereid een helpende hand te bieden.

lees het hele verhaal bij Leefbaar 3B

Gratis wifi hotspots in Lansingerland

Posted by on zondag, juni 18, 2017 in Recent Posts | 0 comments

Gratis wifi hotspots in Lansingerland

Hoe fijn zou het zijn als je overal wifi had?

Heel fijn want dan zou je nooit meer door je data heen zijn. Overal wifi krijgen we helaas (nog) niet, maar wel op superveel openbare plekken!

Tijdens de raadsvergadering van j.l. 15 juni hebben D66, PvdA en Leefbaar 3B een motie vreemd aan de orde ingediend over WiFi4EU. (Gratis wifi hotspots voor iedereen in Lansingerland). Deze motie M2017-006 is aangenomen met de stemmen van CU, D66, GL ,PvdA en Leefbaar 3B voor.

De Europese Commissie zet zich in voor gratis wifi in alle Europese gemeenten voor zowel inwoners, als bezoekers van openbare plaatsen zoals Annie M.G. Schmidt park, pleinen, overheidsgebouwen, maar ook op de plaatsen met beperkte internetverbinding zoals de buitengebieden of aan b.v. het Bleiswijkse strandje aan de Rotte. Het plan heet WiFi4EU. Een makkelijk herkenbaar meertalig WiFi4EU-portaal met een kosteloze veilige hoge snelheid internetverbinding. Op welke plekken er straks precies allemaal wifi komt (en wanneer) is nog niet helemaal duidelijk, maar wat we wel weten is dat er € 120 miljoen vrijkomt voor hotspots. (meer…)

Opnieuw aandacht voor van GasLos.

Posted by on zondag, mei 28, 2017 in Recent Posts | 0 comments

Opnieuw aandacht voor van GasLos.

Opnieuw heb ik in de fractie aandacht gevraagd en om hierover artikel 37 vragen te stellen.
Deze aandacht is ook nodig, want volgens Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland en initiatiefnemer van VanGasLos: “..  blijkt uit onderzoek dat ruim 85% van de mensen nog geen idee heeft dat aardgas zal verdwijnen uit de gebouwde omgeving. Juist voor mensen is het belangrijk dat zij in hun keuzes vandaag al rekening kunnen houden met deze transitie. Koop je bijvoorbeeld nog een gasfornuis of ga je al over op inductiekoken?”

Dus het moet anders
In Nederland wordt nog steeds, maar liefst 93% voornamelijk aan aardgas gebruikt! (meer…)