Opnieuw aandacht voor van GasLos.

Opnieuw aandacht voor van GasLos.

Opnieuw heb ik in de fractie aandacht gevraagd en om hierover artikel 37 vragen te stellen.
Deze aandacht is ook nodig, want volgens Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland en initiatiefnemer van VanGasLos: “..  blijkt uit onderzoek dat ruim 85% van de mensen nog geen idee heeft dat aardgas zal verdwijnen uit de gebouwde omgeving. Juist voor mensen is het belangrijk dat zij in hun keuzes vandaag al rekening kunnen houden met deze transitie. Koop je bijvoorbeeld nog een gasfornuis of ga je al over op inductiekoken?”

Dus het moet anders
In Nederland wordt nog steeds, maar liefst 93% voornamelijk aan aardgas gebruikt!

Maar het kan anders, door gebruik te maken van groen (Bio) gas, collectieve warmte of All-electric isolatie, kunnen gebouwen anders worden verwarmd. Biedt potentiële kopers van hun gedroomde nieuwbouwwoning, op zijn minst een alternatief: zoals bijvoorbeeld in het all-electric “Plushuis”.
In de toekomst maken we dus niet langer gebruik van koken en stoken op aardgas. Hiermee moeten de gemeentes nu al beginnen. Natuurlijk kan dat niet in één keer gebeuren, maar moeten we beginnen met enkele wijken en zo uitbouwen.

Waarom van GasLos in gebouwde omgeving
Nu zijn nog bijna alle Nederlandse huizen aangesloten op het gasnet. Maar de overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar het betekent dat we binnen die tijd allemaal van aardgas af moeten. In de fractie heb ik wederom aandacht gevraagd om hierover art. 37 vragen te stellen! Want in Lansingerland worden nog ruim 5.500 nieuwe huizen gebouwd! Dit keer is – na overleg – besloten om de volgende vragen in te dienen;

1. Welke positie neemt het college in ten opzichte van het vraagstuk “Van Gas Los”?
2. Er zijn diverse nieuwbouw projecten waar de contracten al van zijn gesloten, kunnen we hier alsnog “Van Gas Los” eisen? Zo Ja, brengt dit extra kosten met zich mee en hoeveel? Zo nee, zadelen we de kopers dan niet direct met kosten op als we niet nu in actie komen?
3. Een aantal nieuwbouwprojecten ligt nog niet op de tekentafel. Kan deze nieuwbouw gerealiseerd worden zonder gasaansluiting? Zo nee, waarom niet?
4. In diverse gemeenten trekken de woningbouwcoöperaties gezamenlijk op met de gemeente in het onderzoek van de transitie naar gasloos. Zijn deze gesprekken binnen Lansingerland al gestart?
5. In de Oranjewijk in Berkel en Rodenrijs worden binnenkort gefaseerd huurwoningen van 3BWonen gesloopt en vervangen door nieuwe huurwoningen. Worden dit woningen zonder gasaansluiting? Zo nee, waarom niet?
6. Hoe is de verandering naar gasloos opgenomen in het meerjarenplan / investeringsplanning. Met andere woorden wordt hier al rekening mee gehouden?
7. We bouwen nieuwe huizen voor een bestendige toekomst, maar deze nieuwbouwhuizen zouden met een gasaansluiting bij oplevering direct al verouderd zijn. Hoe staat het college hier tegenover?
Binnenkort zal het college van B&W van Lansingerland deze zeven vragen beantwoorden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.