Festivals en evenementen verbinden mensen

Leefbaar 3B begrijpt dat je de naam Lansingerland meer en meer wilt promoten. Natuurlijk kunnen festiviteiten en evenementen daarbij helpen. De mensen die dat allemaal organiseren kan gevraagd worden in hun promotie niet alleen Berkel maar ook Lansingerland te benoemen. Dus Lansingerland-Berkel, zoals dat ook gebeurt in Rotterdam-Hillegersberg.

Omdat het goed bereikbaar is wordt het Annie M. G. Schmidtpark gezien als de belangrijkste evenementenlocatie van Lansingerland (*Lansingerland-Bergschenhoek). De ondergrond van dit terrein moet nog wel verstevigd worden, zodat ook evenementen met zwaar materieel, zoals een kermis, gebruik kunnen maken van het evenemententerrein. De subsidiebijdrage van €70.000 per jaar voor de komende twee jaar voor de Lansingerlandse evenementen vindt Leefbaar 3B onvoldoende onderbouwd.

Daarnaast zijn er ook incidentele investeringskosten voor het verbeteren van het evenemententerrein, de grootte van de benodigde investering is momenteel nog niet vast te leggen. Dit investeringsvoorstel komt terug in de Zomerrapportage 2018. Volgens Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich is het wel raadzaam om kosten-baten in balans te houden.

Leefbaar 3B is voorstander van het opknappen van de evenemententerreinen en zeker het Lansingerveld in het Recreatieschap Rottemeren, waar al jarenlang succesvol evenementen worden gehouden. Een ideale plek omdat er qua geluid nauwelijks overlast is voor omwonenden en het prima te gebruiken is voor popfestivals en openlucht theater. Het aanvragen van vergunningen hiervoor moet wel vergemakkelijkt worden via één loket in Lansingerland. Het is ook bekend dat door hogere veiligheidseisen de toegangswegen voor de hulpdiensten niet aan de huidige eisen voldoen. Hier moet op korte termijn een oplossing voor gevonden worden.

Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich heeft verder aangegeven dat Bleiswijk er in deze evenementenvisie wel erg bekaaid van af komt, terwijl er ook in Bleiswijk voldoende mogelijkheden zijn voor leuke, kleinere evenementen. Eén van de locaties zou de dagcamping met het bijbehorende strandje kunnen zijn of de bestaande evenementen locatie bij Kinderboerderij ’t Ezelsbruggetje waar vroeger ook de kermis plaats vond. Een Foodtruckfestival of Cozy Movie Nights aan de Rotte zouden hier zeker niet misstaan. De wethouder is gevraagd om dit in ieder geval nog te onderzoeken en mee te nemen in deze evenementenvisie.

De programmering op de Lansingerlandse evenemententerreinen moeten als doel hebben: “Festivals en evenementen verbinden mensen” maar met als uitgangs-punt
“Boeiend voor onze eigen inwoners”.

One Comment

  1. Beste

    Volgens u is de beste plek voor festivals het annie M G Schmidtpark omdat deze plek de minste overlast veroorzaakt voor de omwonenden? Ik vraag me af hoe u aan deze wijsheid komt? Heeft u er ooit bij stil gestaan hoeveel overlast wij als bewoners ( de gehele wijk bij het Huygensplantsoen) ervaren met dit soort evenementen dat je weg zit te dreunen in je eigen woonkamer en de ruiten in de sponningen staan te trillen!!! Dat vele bezoekers hun voertuigen parkeren voor je deur en deze midden in de nacht onder het genot van een drankje hard lachend en pratende hun voertuig weer komen ophalen en dat noemt u geen overlast? Hoe komt u aan deze ongelooflijke wijsheid? Bent u wel eens persoonlijk bij de mensen wezen informeren hoe zij dit ervaren? Wij hebben de gemeente meedere malen benaderd en ik heb binnenkort een gesprek met de wethouder hierover…dus nogmaals ga eerst uw huiswerk eens doen voordat u zo”n stukje schrijft!!!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.