Bewoners bepalen bijzondere plekken van Expo Lansingerland

Leefbaar 3B is blij met de brede visie van het stuk Expo Lansingerland. Van een concreet plan is nog geen sprake. Het is een visie voor kunst en erfgoed in de openbare ruimte. De inwoners van Lansingerland kunnen zelf ideeën aangeven voor kunstuitingen in de openbare ruimte. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich vindt dat dit veel voordelen heeft, want nu kunnen de inwoners er zelf invulling aan geven. (Omdenken)

Verhalen van vroeger of van kort geleden zitten in de hoofden van veel inwoners van Lansingerland en die mogen, nee die moeten eigenlijk, verteld worden en kunnen aanleiding zijn dat om een kunstwerk een specifieke plek in de openbare ruimte te plaatsen. Een bestaand voorbeeld is het kunstwerk de Visch in het winkelcentrum van Berkel, waar vroeger de vissen zwommen in het Oostmeer.

In de hal van het gemeentehuis ligt tot en met 18 juli een grote kaart van Lansingerland met een oppervlakte van 16 m2. Bij deze Lansingerland-kaart kunnen inwoners hun verhaal vertellen, droom plekken aanwijzen en tips delen.

Aan de hand van een vragenlijst gaan de makers met de inwoners in gesprek en halen op deze manier het culturele gedachtegoed op. Met deze opbrengsten krijgt het verhaal van Lansingerland verder invulling en kan een verdere inkleuring worden gegeven aan EXPO Lansingerland. De kunstenaars van EXPO Lansingerland, Erik van Broekhuizen en Ruud Reutelingsperger zijn op de volgende drie momenten aanwezig dan kunnen de inwoners, en zeker jongeren van alle leeftijden uit Lansingerland, in gesprek met hen gaan.

⇒ Donderdag 11 juli tussen 14:00 en 20:00 uur
⇒ Woensdag 17 juli tussen 12:00 en 18:00 uur
⇒ Donderdag 18 juli tussen 14:00 en 20:00 uur
Ook buiten die tijden kunt u in de hal van het gemeentehuis een ideeënformulier indienen.

Misschien kan tegelijkertijd ook het initiatief voor het “Kunst en Cultuureiland De Watergang” op bedrijvenpark Prisma een mooi plek krijgen in de kunst- en cultuurontwikkeling in Lansingerland. Het “Kunst en Cultuureiland De Watergang” zou mogelijk goed passen in de EXPO Lansingerland. Het zou een plek kunnen worden waar meerdere scheppende kunstenaars in een inspirerende omgeving hun werk kunnen doen. Liefst op de vingers gekeken door iedereen die dat graag wil. Want het is juist de bedoeling van de initiatiefnemers dat hun kunst, maar ook het maakproces, zichtbaar is. Het samenbrengen van de scheppende kunst en het publiek.

Een ander idee van Leefbaar 3B is om met omliggende gemeenten een mogelijkheid te onderzoeken, een kunstuitleen speciaal voor de buitenruimte te starten. Daarnaast zijn er zeker ook nog depo’s te vinden vol met kunstvoorwerpen uit de BKR regeling, waaruit gekozen kan worden. Een fiets- en wandelroute sluit naadloos aan bij de wens van een kunstroute die langs de Cultuurhuizen, Oorsprong de Rotte, het Cultuureiland, het Tolhek, de Proeftuin etc. lopen.  Hier ligt nog een kans.

Na de zomer zijn de ideeën, die de inwoners deze maand kunnen inbrengen, verwerkt en is er een definitieve versie van EXPO Lansingerland. Door de beide kunstenaars wordt dan tijdens een openbare beeldvormende avond aan de gemeenteraad een toelichting gegeven. Vervolgens wordt in het eerste kwartaal van 2020 een uitvoeringsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Het toekomstige “museum Lansingerland” komt met dit plan op losse schroeven, maar dit is weer iets anders dan het Museum Bleiswijk van de Oudheidkundige Vereniging, dit museum komt terug in de nieuwbouw van de Snip in Bleiswijk.

Tip van Leefbaar 3B:
Ga tot 18 juli naar het gemeentehuis en geeft je ideeën aan over kunst en cultuur in de openbare ruimte. (Op 11, 17 of 18 juli kunt u in gesprek gaan met de kunstenaars van Expo Lansingerland,  Erik van Broekhuizen en Ruud Reutelingsperger)

Vul de vragenlijst in en geef aan:
1) Waar ben je het meest trots op in Lansingerland, 2) Wat is je lievelingsplek 3) Wat is uw droom, waar zou u meer aandacht voor willen vragen.?

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.