Alle kinderen moeten de kans krijgen om te sporten en te dansen…

Naar aanleiding van de achterblijvende aanmeldingen bij het Jeugdcultuurfonds is raadslid Leon Erwich bij Sportservice Zuid-Holland op bezoek gegaan.

Gezinnen met weinig geld zijn toegespitst op de korte termijn en de onmiddellijke levensbehoeften. Uitgaven voor buitenschoolse activiteiten kunnen hierdoor in mindere mate meespelen in het bestedingspatroon. Wordt er misschien nog te weinig belang gezien in culturele of kunstzinnige activiteiten of gaat de belangstelling meer uit naar sport.

Wist u dat het concentratievermogen verhoogd kan worden door deel te nemen aan culturele en kunstzinnige activiteiten? Door muziek te maken stimuleer je ook de creativiteit, het leert niet alleen problemen op te lossen maar het traint ook je geheugen. Het stimuleer de motoriek, het leervermogen en de emotionele intelligentie van een kind. Ook helpen deze activiteiten om negatieve ervaringen te verwerken en draagt het bij aan psychische stabiliteit.

Zodra ouders hier meer over te weten komen, kan de interesse in culturele en kunstzinnige activiteiten zijn gewekt. Geld is namelijk niet de enige drempel, ook de onbekendheid met het Jeugdcultuurfonds speelt een belangrijke rol. De bekendheid van het Jeugdsportfonds is veel groter dan die van het Jeugdcultuurfonds. Deze bekendheid kan vergroot worden door ouders te informeren bij scholen en door mond-op-mondreclame.

Leefbaar 3B vindt het van belang dat de bekendheid van beide fondsen wordt verbeterd.  Daarom werkt Leefbaar 3B aan een betere samenwerking tussen de diverse partijen. Vooral om de gezinnen met weinig geld te bereiken op het gebied van sport en cultuur, door hen nog meer op de mogelijkheden van het Jeugdcultuurfonds te wijzen.

“Alle kinderen moeten de kans krijgen om te sporten en te dansen. Het mag niet uitmaken uit wat voor een gezin je komt.”

Indien u meer informatie wenst of eens van gedachten wilt wisselen met één van onze partijgenoten, dan hopen we dat u contact met ons wilt opnemen via 06-53 64 1926 of via e-mail le@leefbaar3b.nl

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.