“Voorleeshulp” op website en in nieuwsbrief gemeente Lansingerland

Lezenenschrijven_LeonErwich_Leefbaar3bLeefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich heeft nu wel de toezegging van het college gekregen dat een “voorleeshulp” op de site en de digitale nieuwsbrief van de gemeente Lansingerland wordt geïnstalleerd. Na eerst op schriftelijke vragen in februari van het college nog nul op het rekest te hebben gekregen, was het college afgelopen donderdagavond tijdens de commissievergadering wel bereid de benodigde € 1.529 per jaar hiervoor vrij te maken.

Leefbaar 3B is van mening dat deze “voorleeshulp” voor onze inwoners een bijzonder welkome aanvulling is.

Onze gemeente streeft immers naar zichtbaarheid, transparantie en betrokkenheid van alle inwoners. Laaggeletterdheid is, zoals blijkt uit diverse landelijke onderzoeken, een maatschappelijk probleem. Er heerst vaak nog een taboe op en het gaat om kwetsbare doelgroepen, die niet altijd makkelijk te bereiken zijn. De impact van laaggeletterdheid is groter dan alleen op taalvaardigheden. Laaggeletterdheid heeft ook gevolgen voor de positie op de arbeidsmarkt, de maatschappelijke participatie en de gezondheid.

Uit de diverse landelijke cijfers is gebleken dat 1 op 9 inwoners in Nederland tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd is. Daarnaast zijn er in Nederland zo’n 800.000 mensen dyslectisch. In Lansingerland zullen de percentages niet anders zijn. Met deze “voorleeshulp” kunnen we in Lansingerland gemakkelijker deze inwoners bereiken die nu niet of nauwelijks betrokken zijn. Daarom vindt Leefbaar 3B het belangrijk dat de gemeente de voorleeshulp invoert voor de inwoners van Lansingerland.

ReadSpeaker_Slider-950xElke laaggeletterde is er één te veel. Het aanpakken van laaggeletterdheid bij volwassenen heeft goede invloed op het voorkomen van taalachterstanden en het bevorderen van leesplezier bij kinderen. Volgens Stichting Lezen draagt dit bewezen bij aan taalontwikkeling en kan het laaggeletterdheid op latere leeftijd helpen voorkomen.

Een betere taalbeheersing zorgt ervoor dat mensen zelfredzamer, sociaal actiever en gelukkiger zijn. Investeren in vermindering van laaggeletterdheid leidt tot een betere economische situatie, waaronder een betere arbeidsmarktpositie en beter functioneren van werknemers en inwoners. De “voorleeshulp” kan daar een klein beetje aan mee helpen.

De voorleeshulp draagt ook bij aan de klantvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website voor inwoners met een (licht) verstandelijke beperking, dyslexieklachten, een andere moedertaal dan Nederlands, een visuele gehandicapt. Ook de aanvullende mogelijkheid van automatische tekstvergroting, die de “voorleeshulp” ook in zich heeft, is voor hen een welkome aanvulling op de bestaande spraaktoepassing.

Door de “voorleeshulp” worden de kansen van kwetsbare groepen vergroot om mee te kunnen doen in onze samenleving, nu en in de toekomst.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.