Posts Tagged "Leon Erwich"

Vragen locatie Hoge Bergsche Bos Green Valley

Via de commissie Algemeen Bestuur heeft fractiegenoot Jan van der Laan voor mij Art.37 vragen gesteld aan het college.

Het college wordt verzocht, naar aanleiding van het afblazen van de festiviteiten van Green Valley in 2016, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Is er nu een aangepast veiligheidsprofiel voor de locatie Hoge Bergsche Bos?
Zo nee, waarom niet?
2) Is er overleg met de organisatoren van Green Valley over het veiligheidsprofiel zodat dat op elkaar wordt afgestemd?
3) Op welke bezoekers capaciteit wordt het terrein nu beoordeeld? Met het nieuwe lokatieprofiel?
4) Welke aantal bezoekers worden er verwacht?
5) Zijn de toevoerwegen hier op aangepast? Zo nee, waarom niet

Read More

Opzegging huur Pedaalridders

Het college wordt verzocht, naar aanleiding van het opzeggen van de huur van de gemeentelijke locatie Jan v.d. Heijdenstraat 6-8 te Bleiswijk per 1 april 2017, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Waarom is de huur voor wielervereniging De Pedaalridders per 1 april 2017 opgezegd?
2. Sinds wanneer weet het college dat de huur van de gemeentelijke locatie opgezegd moet worden en wanneer is het aan De Pedaalridders gemeld?
3. Indien de locatie verkocht is, wanneer is de overdracht bij de notaris?
4. Indien de locatie niet verkocht is, waarom is dan de huur opgezegd?
5. Wat is de kans dat, net als bij het door het college afgedwongen verlaten van de locatie oude brandweerkazerne Berkel, ook deze locatie in Bleiswijk weer jaren leeg staat?
6. Indien het onvermijdelijk is dat de huur per 1 april wordt opgezegd, op welke wijze gaat het college wielervereniging De Pedaalridders bijstaan in de grote problemen waarin deze Lansingerlandse sportvereniging terecht komt door het verliezen van hun accommodatie in Bleiswijk?

Read More

Weer klein hondje dood gebeten door grote vechthond

Het is alweer ruim vijf weken geleden, op 15 december liep een inwoner van Bergschenhoek zoals elke ochtend rond 09.00 uur, met haar aangelijnde dwergteckel rustig van het eiland in de waterpartij langs de Rubenslaan via de brug naar het Landmeterplein in Bergschenhoek. Die dag werd haar kleine hondje woest aangevallen en doodgebeten door een grote zwaar gebouwde 1,5 jaar oude Rottweiler. Het oudere echtpaar en hun kleinkinderen zijn hierdoor nog steeds heel erg verdrietig.

Ondanks het aanscherpen van maatregelen vanuit de gemeente is en blijft het gedrag van een hond afhankelijk van het gedrag van zijn baas. Pas onlangs ontving Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich via de post dit droevige verhaal van de mevrouw uit Bergschenhoek. De gemeente Lansingerland heeft voldoende handhavingsinstrumenten om in dit soort gevallen adequaat en doeltreffend op te treden. Het bijtincident is ook direct gemeld bij de wijkagent en er is aangifte gedaan.

Read More

Grafkosten in Lansingerland erg hoog

Lansingerland staat in de top tien van duurste gemeenten waar het gaat om te betalen grafkosten. Leon Erwich heeft via de fractie van Leefbaar 3B dit aangekaart en hier vragen over gesteld. Ook is Bleiswijk het hoogst in de onderhoudskosten. Bij de eerstvolgende commissie AB heeft Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan hierover vragen gesteld aan de wethouder; Waarom verschillen de grafkosten in Lansingerland zoveel met de omliggende gemeenten Rotterdam, Zoetermeer en Pijnacker Nootdorp, die aanmerkelijk goedkoper zijn. Van der Laan heeft bij de wethouder er op aangedrongen dat hij alsnog een beantwoording tegemoet wil zien inzake de kostenvergelijk met de buurgemeenten.

Ook moeten de grafkosten voor de drie dorpskernen gelijk worden getrokken. Leefbaar 3B vindt dat Lansingerland van het lijstje af moet van de tien duurste gemeenten in Nederland als het gaat om grafkosten.

Read More

Bus lijn 173 opnemen als verplichte lijn

De Vervoersautoriteit van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) is met het Programma van Eisen bezig van de busconcessies binnen de Metropoolregio. De gemeenteraad kan in een zogenaamde zienswijze aangeven wat belangrijk wordt gevonden en waar volgens de gemeenteraad rekening mee moet worden gehouden.

Twee wijzigingsvoorstellen in de zienswijze van Lansingerland die Leefbaar 3B heeft ingebracht zijn door de raadscommissie overgenomen. Het betreft een betere busverbinding van Bleiswijk en de klantvriendelijkheid van de busmaatschappij.

Bus Bleiswijk

In de tekst van de zienswijze is deze aanvulling van Leefbaar 3B opgenomen:

Read More