Vragen locatie Hoge Bergsche Bos Green Valley

Via de commissie Algemeen Bestuur heeft fractiegenoot Jan van der Laan voor mij Art.37 vragen gesteld aan het college.

Het college wordt verzocht, naar aanleiding van het afblazen van de festiviteiten van Green Valley in 2016, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Is er nu een aangepast veiligheidsprofiel voor de locatie Hoge Bergsche Bos?
Zo nee, waarom niet?
2) Is er overleg met de organisatoren van Green Valley over het veiligheidsprofiel zodat dat op elkaar wordt afgestemd?
3) Op welke bezoekers capaciteit wordt het terrein nu beoordeeld? Met het nieuwe lokatieprofiel?
4) Welke aantal bezoekers worden er verwacht?
5) Zijn de toevoerwegen hier op aangepast? Zo nee, waarom niet

Toelichting:
Het festival Green Valley is in 2016 een jaar doorgeschoven. Belangrijkste reden daarvoor is dat de veiligheidspartners het locatieprofiel (dat bepaalt hoeveel mensen op het festivalterrein mogen) voor de locatie Hoge Bergse Bos nog niet hebben “kunnen” vaststellen.  Al meerde keren zijn de festiviteiten op het feestterrein afgeblazen. Ook door de toe-/afvoerwegen die niet aan de eisen zouden voldoen.

Leefbaar 3B wil graag dat het daarvoor aangestelde terrein wordt gebruikt en heeft de volgende vragen aan het college.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.