Uncategorized

Vragen locatie Hoge Bergsche Bos Green Valley

Via de commissie Algemeen Bestuur heeft fractiegenoot Jan van der Laan voor mij Art.37 vragen gesteld aan het college.

Het college wordt verzocht, naar aanleiding van het afblazen van de festiviteiten van Green Valley in 2016, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Is er nu een aangepast veiligheidsprofiel voor de locatie Hoge Bergsche Bos?
Zo nee, waarom niet?
2) Is er overleg met de organisatoren van Green Valley over het veiligheidsprofiel zodat dat op elkaar wordt afgestemd?
3) Op welke bezoekers capaciteit wordt het terrein nu beoordeeld? Met het nieuwe lokatieprofiel?
4) Welke aantal bezoekers worden er verwacht?
5) Zijn de toevoerwegen hier op aangepast? Zo nee, waarom niet

Read More

Bus 173 Bleiswijk verplichte lijn

De adviescommissie is het er over eens geworden dat buslijn 173 van regionaal belang is vanwege:

  • de sterke relatie met het nieuwe openbaar vervoer knooppunt Bleizo. Er wordt niet voor niets door de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer en de Metropool regio een forse financiële investering gedaan om station Bleizo te realiseren. Het is dan ook van belang dat zoveel mogelijk reizigers met de verschillende vormen van openbaar vervoer naar station Bleizo kunnen gaan;
  • het feit dat Bleiswijk met 12.000 inwoners en een deel van Bergschenhoek te allen tijde een goede een busverbinding moeten hebben;
  • het feit dat goede, volwaardige verbindingen van het nieuwe openbaarvervoer knooppunt station Bleizo met Zoetermeer, Bleiswijk en Bergschenhoek noodzakelijk zijn. Station Bleizo gaat in december 2018 open.

Kortom, goede en voldoende redenen voor de Adviescommissie Vervoersautoriteit dat de buslijn 173 -Metrostation Rodenrijs – Bleiswijk – Station Bleizo – Zoetermeer een verplichte lijn moet worden.

Het is nu aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, waarin de 23 wethouders Verkeer en Vervoer van de MRDH-gemeenten zitting hebben, om de buslijn in het Programma van Eisen voor de nieuwe busconcessie op te nemen als een verplichte lijn. Je zou zeggen, om zo’n unaniem advies kan de bestuurscommissie niet heen en natuurlijk ligt bij de bestuurscommissie ook de zienswijze van de gemeenteraad van Lansingerland, waarin eveneens wordt aangedrongen op een verplichte buslijn 173- Metrostation Rodenrijs – Bleiswijk – Station Bleizo – Zoetermeer.

Read More

Bleiswijk – Buslijn 173 verdient een volwaardige en dus verplichte status

Leefbaar 3B heeft zich al eerder ingezet om de busverbindingen met Bleiswijk te verbeteren. Het programma van eisen is een uitstekende gelegenheid om een stap te zetten in de verbetering van bus naar Bleiswijk.

Leefbaar 3B heeft een amendement (wijzigingsvoorstel) geschreven dat in de brief naar de Metropoolregio wordt opgenomen. Het amendement is raadsbreed aangenomen. In de brief staat nu deze passage: “Wij gaan er zonder meer van uit dat u de busverbinding Metrostation Rodenrijs – Bleiswijk (12.000 inwoners) – Zoetermeer opneemt als een volwaardige en dus verplichte lijn.”

Read More

Erfpacht

Erfpacht

Erfpacht in historisch perspectief

Erfpacht is bijna zo oud als de wereld. Al in het oude Egypte werd staatsgrond in erfpacht uitgegeven. Ook de Romeinen gaven grond in erfpacht uit met als doel belastingpenningen te ontvangen. In Nederland kennen we de erfpacht ook al lang. Oorspronkelijk gaven grondeigenaren die hun grond niet zelf wilden of konden bebouwen, delen van de grond uit in erfpacht. De pachter nam daarmee als huurder van de grond de taak op zich om de woeste grond bebouwbaar te maken en te onderhouden. Hij betaalde voor de huur van de grond de wel bekende canon en pacht. Al op 26 september 1397 schenkt De graaf van Holland de Overtoom en Windas aan Schiedam in erfpacht.

Wij willen graag de huidige mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van nieuwe projecten in de woningbouw met erfpacht in Lansingerland.

Read More