Erfpacht

Erfpacht

Erfpacht in historisch perspectief

Erfpacht is bijna zo oud als de wereld. Al in het oude Egypte werd staatsgrond in erfpacht uitgegeven. Ook de Romeinen gaven grond in erfpacht uit met als doel belastingpenningen te ontvangen. In Nederland kennen we de erfpacht ook al lang. Oorspronkelijk gaven grondeigenaren die hun grond niet zelf wilden of konden bebouwen, delen van de grond uit in erfpacht. De pachter nam daarmee als huurder van de grond de taak op zich om de woeste grond bebouwbaar te maken en te onderhouden. Hij betaalde voor de huur van de grond de wel bekende canon en pacht. Al op 26 september 1397 schenkt De graaf van Holland de Overtoom en Windas aan Schiedam in erfpacht.

Wij willen graag de huidige mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van nieuwe projecten in de woningbouw met erfpacht in Lansingerland.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.