Transitie Van Gas Los

In bijna alle woningen in Lansingerland zit een aansluiting op aardgas voor verwarming, koken en warm water. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt daarmee bij aan klimaatverandering.  Het aardgas wordt schaars en we moeten overstappen op duurzame alternatieven, dat weten we nu al. De Nederlandse overheid heeft bepaald dat de energievoorziening volledig duurzaam moet zijn in 2050. Dat lijkt ver weg, maar voor het uitvoeren zijn ook nog enige jaren nodig.  In Nederland zijn er 7 miljoen huishoudens.

In Lansingerland staan zo’n 25.000  bestaande woningen en er worden nog zo’n 5.500 nieuwe woningen gerealiseerd. Binnen 7 jaar mag er geen nieuwbouw meer worden gerealiseerd met gas. Voor de nieuwbouw locaties,  waarbij de contracten nog niet zijn uit onderhandeld, moet sowieso de eis “GasLos” mee krijgen.

We bouwen nieuw voor een bestendige toekomst, maar als we zo door bouwen volgens de oude normen, is de aanleg van gas direct al verouderd. Hiermee doen we kopers van nieuwbouw woningen te kort. Biedt potentiële kopers van hun gedroomde nieuwbouwwoning, op zijn minst een alternatief: zoals bijvoorbeeld in het all-electric “Plushuis”.

In de fractie heb ik gevraagd hier art. 37 vragen over te stellen, omdat er in Lansingerland nog ruim 5.500 huizen gebouwd moeten worden, maar er is voor gekozen om de vragen in de commissie ruimte te stellen.

In de raadscommissie Ruimte van 14 maart heeft Leefbaar 3B aan wethouder Heuvelink de volgende vragen gesteld over het project “Van Gas Los”.

  1. Wanneer komt de gemeente met een visie voor de komende tien jaar over het project “Van Gas Los”?
  2. Is het college van plan om zich te verdiepen in de te nemen maatregelen om naar een energie neutrale gemeente komen. Met name, hoe denkt het college om te gaan met het project “Van Gas Los” bij de nog te starten nieuwe bouwlocaties het lint Zuid en Wilderszijde?
  3. Welke plannen heeft het college met de energietransitie in bestaande wijken?
  4. Is met 3B Wonen overleg over het project “Van Gas Los” voor hun woningen?

Bij dit alles speelt mee dat op dit moment de netbeheerder nog steeds wettelijk verplicht is gasleidingen aan te leggen als dat gevraagd wordt. Ook de leidingen die aan vervanging toe zijn moeten vernieuwd worden. Minister Blok heeft in een brief van 2 juli 2015 aan de Tweede Kamer voorgesteld dat nieuw te bouwen overheidsgebouwen energie neutraal moeten zijn op 1 januari 2019. Voor overige gebouwen zou dat 1 januari 2021 moeten zijn. Wettelijk staat er echter nog niets vast en is er ook nog geen harde datum waarop geen aardgas meer geleverd wordt.

Antwoord wethouder Heuvelink

Wethouder Heuvelink vertelde dat bij het Lint Zuid, Wilderszijde en de Noordpolder wel degelijk gekeken wordt naar de mogelijkheden om straks huizen zonder aardgas op te leveren. Tevens worden andere duurzaamheidstoepassingen gebruikt. Met de provincie Zuid-Holland wordt gekeken naar een pilotwijk in Lansingerland. Wat betreft de woningcorporaties, die hebben een eigen programma voor toepassen van duurzaamheid. Landelijk willen de bewoners nog maar mondjesmaat investeren in duurzaamheidsapparatuur. Het lijkt wel of zij liever investeren in een nieuwe keuken dan in bijvoorbeeld een warmtepomp. De wethouder heeft aangegeven in het derde kwartaal van dit jaar meer te kunnen vertellen over de energietransitie.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.