Posts Tagged "voorleeshulp"

“Voorleeshulp” op website en in nieuwsbrief gemeente Lansingerland

Lezenenschrijven_LeonErwich_Leefbaar3bLeefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich heeft nu wel de toezegging van het college gekregen dat een “voorleeshulp” op de site en de digitale nieuwsbrief van de gemeente Lansingerland wordt geïnstalleerd. Na eerst op schriftelijke vragen in februari van het college nog nul op het rekest te hebben gekregen, was het college afgelopen donderdagavond tijdens de commissievergadering wel bereid de benodigde € 1.529 per jaar hiervoor vrij te maken.

Leefbaar 3B is van mening dat deze “voorleeshulp” voor onze inwoners een bijzonder welkome aanvulling is.

Onze gemeente streeft immers naar zichtbaarheid, transparantie en betrokkenheid van alle inwoners. Laaggeletterdheid is, zoals blijkt uit diverse landelijke onderzoeken, een maatschappelijk probleem. Er heerst vaak nog een taboe op en het gaat om kwetsbare doelgroepen, die niet altijd makkelijk te bereiken zijn. De impact van laaggeletterdheid is groter dan alleen op taalvaardigheden. Laaggeletterdheid heeft ook gevolgen voor de positie op de arbeidsmarkt, de maatschappelijke participatie en de gezondheid.

Read More