Posts Tagged "van Gas Los"

Transitie Van Gas Los

In bijna alle woningen in Lansingerland zit een aansluiting op aardgas voor verwarming, koken en warm water. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt daarmee bij aan klimaatverandering.  Het aardgas wordt schaars en we moeten overstappen op duurzame alternatieven, dat weten we nu al. De Nederlandse overheid heeft bepaald dat de energievoorziening volledig duurzaam moet zijn in 2050. Dat lijkt ver weg, maar voor het uitvoeren zijn ook nog enige jaren nodig.  In Nederland zijn er 7 miljoen huishoudens.

In Lansingerland staan zo’n 25.000  bestaande woningen en er worden nog zo’n 5.500 nieuwe woningen gerealiseerd. Binnen 7 jaar mag er geen nieuwbouw meer worden gerealiseerd met gas. Voor de nieuwbouw locaties,  waarbij de contracten nog niet zijn uit onderhandeld, moet sowieso de eis “GasLos” mee krijgen.

Read More