Posts Tagged "onderwijs"

Komt er meer ruimte voor nieuwe onderwijsconcepten?

In het gemeentehuis van Lansingerland heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het “Ouderplatform Onderwijs.”

De eerste “nieuwe” generatie kinderen, die anders werken, spelen, denken en leren dan hun ouders, werden aan de aanwezigen bij de bijeenkomst middels een video voorgesteld. Het “anders werken” gaat uiteraard volgens de huidige uit 1917 daterende onderwijswet. Na bijna 100 jaar is de vraag op z’n plaats of deze wet nog van deze tijd is.

De groep bij deze 1e bijeenkomst was zeer gemêleerd. Naast ouders waren die avond ook leerkrachten, kindercoaches, een beleidsmaker en voor Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich aanwezig. Centraal stond het belang van diversiteit van scholen, mede omdat er een nieuwe wet in de maak is met als titel
“Meer ruimte voor nieuwe scholen.”

Er werden goede contacten gelegd met de ‎aanwezige coördinerend beleidsmedewerker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is de mogelijkheid besproken om samen met de beleidsmakers onderwijs van Lansingerland een pilot te bespreken en te ontwikkelen. Er wordt gestreefd, binnen de wettelijk kaders, naar een bredere schoolkeuze in Lansingerland.

De avond werd met een gezamenlijke dialoog afgesloten.

Komt er meer ruimte voor nieuwe onderwijsconcepten?

Read More