Posts Tagged "Buslijn 173 Bleiswijk"

Bus lijn 173 opnemen als verplichte lijn

De Vervoersautoriteit van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) is met het Programma van Eisen bezig van de busconcessies binnen de Metropoolregio. De gemeenteraad kan in een zogenaamde zienswijze aangeven wat belangrijk wordt gevonden en waar volgens de gemeenteraad rekening mee moet worden gehouden.

Twee wijzigingsvoorstellen in de zienswijze van Lansingerland die Leefbaar 3B heeft ingebracht zijn door de raadscommissie overgenomen. Het betreft een betere busverbinding van Bleiswijk en de klantvriendelijkheid van de busmaatschappij.

Bus Bleiswijk

In de tekst van de zienswijze is deze aanvulling van Leefbaar 3B opgenomen:

Read More