Recent Posts

Toekomst en mogelijke verkoop De Snip in Bleiswijk

De levendigheid en de “afspraak” met de inwoners van Bleiswijk om te stoppen met de verdere afbouw van de voorzieningen in Bleiswijk is een van de speerpunten van Leefbaar 3B.

De meerderheid van de gemeenteraad was, tegen de wens van Leefbaar 3B, bereid om de bibliotheek te verhuizen. Gelukkig koppelde de raad hier wel aan vast, dat de levendigheid van de Dorpsstraat gegarandeerd moet zijn. Maar wat betekend dat nu precies?

De ideeënschets van het college om er een dagopvang voor demente mensen? werkplekken voor ZZP-ers en een Lansingerland streekmuseum van te maken, werd niet positief ontvangen.

Te vaag, te gehaast en onduidelijk qua realistische haalbaarheid. Er is niet gekozen voor een voortijdige verhuizing van de bibliotheek, omdat dit leidt tot een ongewenste leegstand bij de entree van het winkelcentrum van Bleiswijk. Ook zal de aantrekkelijkheid afnemen om het Oudheidkundig Museum, Humanitas en het gemeentelijke Servicepunt te bezoeken.

In de commissie samenleving van 5 oktober worden de scenario’s voor de toekomst van de Snip besproken.
Is het een realistisch plan? voor een bruisende en levendige bestemming voor De Snip aan de Dorpsstraat.

lees hieronder, en geef uw mening

I17.31924 Rapport Toekomst voor de Snip

Read More

Is dit de prijs die zij moeten betalen…

In plaats van gezellig met elkaar een middag genieten in de Smitshoek, zijn de ouderen clubjes onder gebracht in verschillende locaties in de gemeente en staat de Smitshoek leeg.
We hebben wel een mooi nieuw gebouw, De Standaard, maar daar passen ze niet allemaal in.

De bridgers, klaverjassers, de breiclub en de biljarters zijn verdeeld over Lansingerland in locaties ondergebracht, wat zeker niet bijdraagt aan de sociale samenhang van een gemeente.
Inspreker Hans Dirkzwager (voormalig Leefbaar 3B raadslid) vroeg alleen een tijdelijke financiële ondersteuning om als doorstarters ruimte te krijgen om alles organisatorisch en financieel op de rit te krijgen. Tot grote teleurstelling was de meerderheid van de raad niet bereid een helpende hand te bieden.
Met dank aan de PvdA voor haar initiatief. Helaas stond Leefbaar 3B met PvdA en Groen Links voor een gesloten deur. Alleen PvdA – Groen Links en Leefbaar 3B  zeiden JA en stemden VOOR.
Tot grote teleurstelling was de meerderheid van de raad niet bereid een helpende hand te bieden.

lees het hele verhaal bij Leefbaar 3B

Read More

Gratis wifi hotspots in Lansingerland

Gratis wifi hotspots in Lansingerland

Hoe fijn zou het zijn als je overal wifi had?

Heel fijn want dan zou je nooit meer door je data heen zijn. Overal wifi krijgen we helaas (nog) niet, maar wel op superveel openbare plekken!

Tijdens de raadsvergadering van j.l. 15 juni hebben D66, PvdA en Leefbaar 3B een motie vreemd aan de orde ingediend over WiFi4EU. (Gratis wifi hotspots voor iedereen in Lansingerland). Deze motie M2017-006 is aangenomen met de stemmen van CU, D66, GL ,PvdA en Leefbaar 3B voor.

De Europese Commissie zet zich in voor gratis wifi in alle Europese gemeenten voor zowel inwoners, als bezoekers van openbare plaatsen zoals Annie M.G. Schmidt park, pleinen, overheidsgebouwen, maar ook op de plaatsen met beperkte internetverbinding zoals de buitengebieden of aan b.v. het Bleiswijkse strandje aan de Rotte. Het plan heet WiFi4EU. Een makkelijk herkenbaar meertalig WiFi4EU-portaal met een kosteloze veilige hoge snelheid internetverbinding. Op welke plekken er straks precies allemaal wifi komt (en wanneer) is nog niet helemaal duidelijk, maar wat we wel weten is dat er € 120 miljoen vrijkomt voor hotspots.

Read More

Opnieuw aandacht voor van GasLos.

Opnieuw aandacht voor van GasLos.

Opnieuw heb ik in de fractie aandacht gevraagd en om hierover artikel 37 vragen te stellen.
Deze aandacht is ook nodig, want volgens Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland en initiatiefnemer van VanGasLos: “..  blijkt uit onderzoek dat ruim 85% van de mensen nog geen idee heeft dat aardgas zal verdwijnen uit de gebouwde omgeving. Juist voor mensen is het belangrijk dat zij in hun keuzes vandaag al rekening kunnen houden met deze transitie. Koop je bijvoorbeeld nog een gasfornuis of ga je al over op inductiekoken?”

Dus het moet anders
In Nederland wordt nog steeds, maar liefst 93% voornamelijk aan aardgas gebruikt!

Read More

Vragen over PMD

Komende commissie ruimte op 4 april a.s. worden over dit probleem vragen gesteld aan wethouder Fortuyn.
Door de samenvoeging van het PMD afval is gebleken dat 1 container ( 5 kuub) die voor plastic was ingeschaald, te weinig is voor de afvoer van de PMD zakken.
De afvoer van plastic gebeurde voorheen gescheiden, wel moet je je afvragen of het volume van drie containers plastic (3×2,5 kuub)
wel zou passen in 1 ondergrondse container?(5 kuub), daar zullen we de gedachte gang van de gemeente over moeten raadplegen.

Het feit blijft natuurlijk, dat het zonder meer een ongewenste manier van doen is van de inwoner die op deze manier “zijn straatje schoon veegt”. Met de milieustraat op minder dan 3,5 km afstand nog geen 10 minuten fietsen, dat moet beter kunnen.

Read More

Wordt het contract met Optisport verlengd?

De gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties worden beheerd door Optisport. Op 31 december 2017 loopt het contract af dat de gemeente Lansingerland met Optisport heeft.

Leefbaar 3B heeft dit onderwerp op de agenda van de commissie Samenleving gezet om het college te vragen welke stappen gezet worden betreffende het beheer van de gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties met ingang van 1 januari 2018. Wordt er een aanbesteding gedaan of wordt het contract met Optisport verlengd?

Om tot een goede afweging te komen is er in ieder geval een goede evaluatie van de afgelopen jaren nodig. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich is zeer benieuwd naar de financiële resultaten van Optisport Lansingerland, maar is ook benieuwd naar de resultaten van de overige doelstellingen.

Read More