Posts by Leon

Vragen over PMD

Komende commissie ruimte op 4 april a.s. worden over dit probleem vragen gesteld aan wethouder Fortuyn.
Door de samenvoeging van het PMD afval is gebleken dat 1 container ( 5 kuub) die voor plastic was ingeschaald, te weinig is voor de afvoer van de PMD zakken.
De afvoer van plastic gebeurde voorheen gescheiden, wel moet je je afvragen of het volume van drie containers plastic (3×2,5 kuub)
wel zou passen in 1 ondergrondse container?(5 kuub), daar zullen we de gedachte gang van de gemeente over moeten raadplegen.

Het feit blijft natuurlijk, dat het zonder meer een ongewenste manier van doen is van de inwoner die op deze manier “zijn straatje schoon veegt”. Met de milieustraat op minder dan 3,5 km afstand nog geen 10 minuten fietsen, dat moet beter kunnen.

Read More

Wordt het contract met Optisport verlengd?

De gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties worden beheerd door Optisport. Op 31 december 2017 loopt het contract af dat de gemeente Lansingerland met Optisport heeft.

Leefbaar 3B heeft dit onderwerp op de agenda van de commissie Samenleving gezet om het college te vragen welke stappen gezet worden betreffende het beheer van de gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties met ingang van 1 januari 2018. Wordt er een aanbesteding gedaan of wordt het contract met Optisport verlengd?

Om tot een goede afweging te komen is er in ieder geval een goede evaluatie van de afgelopen jaren nodig. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich is zeer benieuwd naar de financiële resultaten van Optisport Lansingerland, maar is ook benieuwd naar de resultaten van de overige doelstellingen.

Read More

Transitie Van Gas Los

In bijna alle woningen in Lansingerland zit een aansluiting op aardgas voor verwarming, koken en warm water. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt daarmee bij aan klimaatverandering.  Het aardgas wordt schaars en we moeten overstappen op duurzame alternatieven, dat weten we nu al. De Nederlandse overheid heeft bepaald dat de energievoorziening volledig duurzaam moet zijn in 2050. Dat lijkt ver weg, maar voor het uitvoeren zijn ook nog enige jaren nodig.  In Nederland zijn er 7 miljoen huishoudens.

In Lansingerland staan zo’n 25.000  bestaande woningen en er worden nog zo’n 5.500 nieuwe woningen gerealiseerd. Binnen 7 jaar mag er geen nieuwbouw meer worden gerealiseerd met gas. Voor de nieuwbouw locaties,  waarbij de contracten nog niet zijn uit onderhandeld, moet sowieso de eis “GasLos” mee krijgen.

Read More

Vragen locatie Hoge Bergsche Bos Green Valley

Via de commissie Algemeen Bestuur heeft fractiegenoot Jan van der Laan voor mij Art.37 vragen gesteld aan het college.

Het college wordt verzocht, naar aanleiding van het afblazen van de festiviteiten van Green Valley in 2016, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Is er nu een aangepast veiligheidsprofiel voor de locatie Hoge Bergsche Bos?
Zo nee, waarom niet?
2) Is er overleg met de organisatoren van Green Valley over het veiligheidsprofiel zodat dat op elkaar wordt afgestemd?
3) Op welke bezoekers capaciteit wordt het terrein nu beoordeeld? Met het nieuwe lokatieprofiel?
4) Welke aantal bezoekers worden er verwacht?
5) Zijn de toevoerwegen hier op aangepast? Zo nee, waarom niet

Read More

Bus 173 Bleiswijk verplichte lijn

De adviescommissie is het er over eens geworden dat buslijn 173 van regionaal belang is vanwege:

  • de sterke relatie met het nieuwe openbaar vervoer knooppunt Bleizo. Er wordt niet voor niets door de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer en de Metropool regio een forse financiële investering gedaan om station Bleizo te realiseren. Het is dan ook van belang dat zoveel mogelijk reizigers met de verschillende vormen van openbaar vervoer naar station Bleizo kunnen gaan;
  • het feit dat Bleiswijk met 12.000 inwoners en een deel van Bergschenhoek te allen tijde een goede een busverbinding moeten hebben;
  • het feit dat goede, volwaardige verbindingen van het nieuwe openbaarvervoer knooppunt station Bleizo met Zoetermeer, Bleiswijk en Bergschenhoek noodzakelijk zijn. Station Bleizo gaat in december 2018 open.

Kortom, goede en voldoende redenen voor de Adviescommissie Vervoersautoriteit dat de buslijn 173 -Metrostation Rodenrijs – Bleiswijk – Station Bleizo – Zoetermeer een verplichte lijn moet worden.

Het is nu aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, waarin de 23 wethouders Verkeer en Vervoer van de MRDH-gemeenten zitting hebben, om de buslijn in het Programma van Eisen voor de nieuwe busconcessie op te nemen als een verplichte lijn. Je zou zeggen, om zo’n unaniem advies kan de bestuurscommissie niet heen en natuurlijk ligt bij de bestuurscommissie ook de zienswijze van de gemeenteraad van Lansingerland, waarin eveneens wordt aangedrongen op een verplichte buslijn 173- Metrostation Rodenrijs – Bleiswijk – Station Bleizo – Zoetermeer.

Read More